The God inst. Of Education Sr. Sec. School Hussainka at (Chhillarki)
Staff Statement 2017 - 2018 Till Date
S# No Teacher's Name Father's Name D#O#B Qualification Desig#
1 Yudhvir Singh ShoeTaj Singh
B.A. B.ed TGT SST
2 Mahesh Kumar Kanwar Lal 5/7/1967 12:00:00 AM M.A. B.ed Principal
3 Raj Bala Ram Das 2/5/1976 12:00:00 AM M.A. B.ed PGT Hindi
4 Ved Parkash Jai Krishan Lal
M.A. B.ed TGT Sanskrit
5 Avanti Mahender Singh 4/4/1984 12:00:00 AM M.A. B.ed TGT Hindi
6 Geeta Rani Narender Kumar 4/2/1983 12:00:00 AM B.A. D.ed PRT
7 Sushila Bai Daya Ram 12/7/1987 12:00:00 AM M.A. B.ed HTET PRT
8 Mamta Sharma Sri Ram Sharma 10/4/1972 12:00:00 AM B.A. B.ed TGT Eng.
9 Manisha Dahiya Chand Singh
Msc. B.ed TGT Sci.
10 Renu Ram Chender 10/10/1983 12:00:00 AM B.A. B.ed PRT
11 Inderjeet Om Prakash 10/11/1985 12:00:00 AM B.A. B.ed TGT Maths
12 Samvida Sharma Shambhu Dayal Sharma 5/10/1984 12:00:00 AM M. Com B.ed M.Fill PGT Comm.
13 Deepika Mahabir Prashad 7/5/1989 12:00:00 AM M.A. PRT
14 Narender Kumar Om Prakash
Msc. B. Ed CTET PGT BIO
15 Sonam Kumari Om Prakash
B.A. B.ed PRT
16 Sanjeev kumar Opender Singh
10 + 2 CPED PTI
17 Pooja Sharma Subhash Chand
Bsc. B.ed TGT Maths
18 Ankit Kumar Jai Pal Singh
Msc. PGT Phy.
19 Sheetal Soni Naresh Kr.
Bsc. PRT
20 Basirkhan Gelu Khan 10/10/1990 12:00:00 AM M. Com B.ed PGT Comm.
21 Parveen Kumar Ram Kanwar 6/3/1985 12:00:00 AM M. Tech TGT Comp.
22 Shashi Bala Kishan Lal 1/11/1974 12:00:00 AM M.A. PRT
23 Deepa Chaudhary Jagjeet Singh Choudhary
M.Sc PGT. Chem.
24 Pulkit Pareek Desh Bandhu Sharma 8/8/1988 12:00:00 AM B.Tech TGT Eng.
25 Manisha Kumari Sh. Sher Singh 12/10/1989 12:00:00 AM Msc. B.ed PGT Maths
26 Sheela Yadav Vijay Kumar 1/9/1991 12:00:00 AM B.Com D.ed CTET PRT